تلاش های صلح

(نقش دولت افغانستان ، در حاشیه و یا در متن ؟)

نویسنده و تحلیلگر : عبدالبصیر صهیب صدیقی

تاریخ انتشار : 18.11.2018

H.Dدو جریان متفاوت تلاش‌های صلح یکی به رهبری آمریکا توسط زلمی خلیلزاد نمایندۀ مخصوص وزارت خارجۀ آمریکا و دیگری به رهبری روسیه با دایر کردن کنفرانس صلح در مسکو با حضور نمایندگان طالبان ، در این مقطع زمانی براه افتاده اند که تا حدی بر فعالیت‌های شورای عالی صلح سایه انداخته است و گرچه سیاست مداران افغان از حق مالیکیت گفتگو های صلح حروف و سخن رانده اند اما چنین می نماید که در بستر Continue reading