نگاهی بر نقد تفکر تاریخی دین و صور بلندی بنام روشنفکری دینی

ترکیز بر اهم نکات مقالات برخی مدعیان روشنفکری دینی در نقد اینکه وباء ( در زمان ما : کرونا ) تأثر دوسویه دارد کوانتم
یعنی رحمت و عذاب بودن آن در رابطه با اسلام یا ایمان و کفر
نویسنده و نقاد: عبدالبصیر صهیب صدیقی
بخش دوم:
تاریخ انتشار : 15.04.2020
بر برخی نکات یاداشت شده و برگرفته از افکار و ذهنیت های مدعیان روشنفکری دینی از این صفحه و آن صفحه که به شکل فهرستی تنظیم شدند ، بحث در حد کفاف طرح ریخته شد ودر شکل و صورت بخش اول تقرر حضوری اش را در خانوادۀ رسانه‌های انترنیتی تثبیت کرد و بحث بر برخی نکات دیگر ، ازنکات یاداشت شده مطابق فهرست به بخش دوم مؤکول شد . در یک جمع‌بندی منسجم‌تر و کلی‌تر بر ذهنیت و افکار مدعیان روشنفکری دینی جامعۀ ما ، مطابق با نکات فهرست شده از ذهنیت و افکار مدعیان روشنفکری دینی سه عرصه نمایان و هویدا است که این عرصه ها عبارتند از:
1. عرصۀ کلامی که نوعی رابطۀ ارگانیک با فلسفه دارد.
2. عرصۀ حدیثی و روائی.
3. عرصۀ عرفانی در رابطه با ساینس ( با چاشنی فزیک کوانتم )
عرصۀ کلامی و فلسفی دیدگاه مدعیان روشنفکری دینی به حد کفاف و مقتضی در بخش اول پرداخته شد ، بحث بر عرصۀ حدیثی و روایی و عرصۀ عرفانی با چاشنی فزیک کوانتم و به انظمامیت درآوردن این دو عرصه در بخش دوم طرح ریخته شد و وعده داده شد .
مدعیان روشنفکری دینی جامعۀ ما در قطار ساختن و ردیف کردن واژه‌ها و لغت‌ها مهارت زیاد دارند و واژه ها را در سخن گفتن های شان ، در اسناد نوشتاری شان چنان بکار می‌برند که برخی از کم سوادی و کم دانی فکر می‌کنند یا گمان می‌برند که این مدعیان روشنفکری دینی مشعل های نورانی کوی و برزن معرفت اند و می‌توان دست در دست آن‌ها داد و بر تاریکی ها چیره شد .
با کمی تأمل هر کم خوان و کم سواد هم می‌تواند که بر عوج و کجی افکار این‌ها و متضاد اندیشی این مدعیان روشنفکری دینی جامعۀ ما پی برند و شارلتان بازی‌های شانرا در بازی باکلمات و واژه‌ها دریابند.
همانگونه که در بخش اول این عنوان یک نقد کارا به انظمامیت رسید ، در بخش دوم این عنوان نیز قصد و آهنگ این شد تا با یک نقد علمی و اثر گذار نشان دهیم که در تاریکستان جهان مشعلداران و چراغ بدستان کیانند و پاسبانان تاریکی ها و تاریک نشینان کیانند . Continue reading

اشک داغ ایغور های مسلمان برگونۀ خونین تاریخ معاصر

منبع : سعودی گزیت Saudi Gazette 31.12.2019
مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی
تاریخ انتشار : 31.12.2019Ui

اطفال مهاجر ایغوری ها دور از پدران و مادران شان در استانبول ترکیه :
مدرسۀ در حومۀ شهر استانبول جای نادر که اطفال مهاجر ایغوری در آن زبان و کلچرشانرا یاد می گیرند.
این مرسه ، اما برای چندین نفر به یک دارالیتام تبدیل شده است.

اطفالیکه از سرکوب مسلمانان در ایالت شمال غربی چین توسط حکام چین فرار کرده اند ، برخی از والدین این اطفال فکر می کنند که باز گشت برای دیدار با فامیل و یا به منظور تجارت ایمن و دور از خطر است، فقط در یک در یک شبکۀ سایه ای آموزش مجدد ناپدید می شوند که از آنجا هیچ ارتباط و کمونیکیشن مجاز نیست.
به گفتۀ حبیب الله کازونی مدیر مدرسه ، از صد 100 دانش آموز ، 26 نفر آن در تعذیبگاه های رژیم سفاک چین یکی از والدین خود را از دست داده اند و 7 نفر آن هردو پدر و مادرشانرا از دست داده اند.
فاظمۀ نه 9 ساله خاطرات مبهمی از وطنش و هم پدرش دارد. Continue reading

تغییرات آب و هوا

منبع : سعودی گزیت Saudi Gazette
مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی
تاریخ انتشار : 27.12.2019
w.ch

تغییرات آب و هوا در سال جاری 15 فاجعۀ به ارزش 1 ملیارد$ را سبب شده است.
حد اقل 15 حادثه با تغییر آب و هوا امسال ربط و بستگی دارند که خسارۀ ناشی از این حوادث بالغ بر 1 ملیارد $م شود.
7 موردحادثه از این دست به 10 بلیون $ بالغ می گرد. این خبر را برتش چارتی کریستن اید British charity Christian Aid روز جمعه اعلام کرد.
امسال دومین سال گرم در تاریخ اقلیمی به ثبت رسیده است و هریک از حوادث با تغییرات آب و هوا ربط و بستگی دارد.
گرمی هوا که نأشی از تغییرات آب و هوا است ، در گوشه گوشۀ جهان در سال 2019 حادثه بوجود آوده است ، از افریقای جنوبی تا امریکای شمالی، از استرالیا و آسیا تا اروپا، سیلاب ها ، توفان ها و آتش سوزی ها نتایج این تغییرات آب و هوا اند . Continue reading

تاریخ مختصر قوم سبا

منبع : سیرت سرور عالم
گرد آورندۀ تحقیق : نعیم صدیقی
ترجمه : از عبدالبصیر صهیب صدیقی
تاریخ انتشار : 26.12.2019

1 ـ جغرافیای زیست قوم سباسد مارب1

قوم سبا در جنوب عرب زیست داشت و قوم تجارت پیشه بود، شهر مارب پایتخت جغرافیای این قوم مشهور است که در 55 میلی به جانب شمال شرقی صنعاء پایتخت یمن کنونی واقع شده بود.
زمانۀ عروج قوم سبا تقریباً از سال 1100 قبل میلاد آغاز می‌شود و تا سال 115 که به قوم مشهور دیگری بنام حمیر جا خالی می‌کند ، سکۀ عظمت خود را در بین اعراب ضرب می زند، در عرب بر یمن ، حضرموت و در قارۀ آفریقا بر حبشه تسلط داشت.
2 ـ قوم شهره و با عظمت:
سبایی ها کسانی بودند که تجارت افریقای شرقی ، هندوستان ، شرق دور ، خود سرزمین عرب ، مصر ، شام ، یونان و روم را در دست داشتند و بنابرین این‌ها با داشتن سرمایه های هنگفت زیاد شهره بودند و تا این حد که مؤرخین یونانی آن‌ها را نسبت به همه دارای سرمایۀ هنگفت می دانستند.
برعلاوۀ تجارت دلیل دیگر خوش حالی آن‌ها این بود جا جا بند های آب تعمیر کرده بودند و یک سیستم آبیاری منظم را در بهترین صورت ممکن راه انداخته بودند طوریکه تمام جغرافیای زیست آن‌ها سرسبز و شاداب بود که ذکر این سرسبزی و شادابی در کتاب‌ها تاریخی مؤرخین یونانی نیز قابل دریافت است و قرآن مجید در سورۀ مبارکۀ سبا در رکوع دوم به این سرسبزی و شادابی اشاره دارد. Continue reading

ازمتن انکشافات سیاسی منطقه ، نگاهی به صلح در افغانستان5

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی

بخش پنجم

تاریخ انتشار: 06.11.2019Afghanistan's President Ashraf Ghani meets with U.S. Defense Secretary Esper in Kabul

بالاخره جهت های متخاصم بار دیگر ، عزم و آهنگ صلح در افغانستان دارند و در تنظیم و توافق بر ترانۀ صلح به حیث یک سند حقوقی و سیاسی احتیاج دارند تا به میز مذاکره برگردند و در دیالوگ و گفتگوی صلح که یک دیالوگ حیاتی است شرکت فعال داشته باشند.

روز دوشنبه 14.10.2019 رسانه های امریکائی گزارش دادند که مقامات امریکائی و طالبان گفتگو هایشانرا بار دیگر آغاز کردند تا سرآغاز احیای مجدد برای گفتگو های صلح باشد که بنابر تصمیم رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا به تعلیق درآورده شد.

این گفتگوی مقدماتی پس از تعلیق ،از طرف وال ستریت ژورنال به حیث اقدام های اعتماد سازی بین جانبین خوانده شد که عرصۀ عملی آن همان تبادلۀ زندانیان بود که در بخش های قبلی از آن ذکر رفته است.

این آغاز مجدد به صورت مقدماتی بر اساس گزارش نیویورک تایمز در اسلام آباد برگزار شد و این زمانی بود که زلمی خلیلزاد سفری به اسلام آباد داشت در عین حالی که ملا عبدالغنی برادر و همراهانش نیز به اسلام آباد سفر داشتند. Continue reading

از متن انکشافات سیاسی منطقه ، نگاهی به صلح در افغانستان

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی

بخش چهارم

تاریخ انتشار :27.10.2019AACCPP

در سه بخش گذشته صحبت‌ها از این بود و نشان داده شد که منطق صلح در افغانستان بر چه فاکت های محسوس و ملموس ابتناء دارد که میتوان این فکت ها را در سه عنوان جمع و جور کرد و به گونۀ سه کتگوری ارائه داد که عبارتند از:

1 ـ خطوطی را که در بارۀ سیاست خارجی ایالات متحدۀ آمریکا ، در منطقۀ آسیای جنوبی و به تبعیت آن صلح در افغانستان جنرال دانفورد به حیث نامزد سمت رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ، در مجلس کمیتۀ نیرو های مسلح سنای آمریکا ، ارائه داد.

2 ـ انکشاف رو به تزاید روابط ایالات متحدۀ آمریکا با هند از 2005 به بعد در عرصه های نظامی ، هستوی ، سایبری ، و تبادل اطلاعات ،مواضح مشترک در جنگ بر ضد تروریزم ، اقتصادی و تجاری و در عرصه های فناوری ، امنیت دریا ها و اقدام‌های برضد دزدان دریائی.

و هم چنان کم اهمیت شدن پاکستان درآسیای جنوبی در سیاست خارجی ایالات متحدۀ آمریکا که این خود نوعی تفوق جایگاه سیاسی و نظامی به هند به شمار آمد و پاکستان تا حدی توانست که این نقیصه را با برقراری روابط و انکشاف آن روابط از سال 2007 به بعد با روسیه برطرف کند که این مورد به تفصیل در بخش دوم این عنوان تذکر داده شده است.

3 ـ با در نظر داشت روابط آمریکا و هند ، پاکستان و روسیه ، پاکستان و چین و پاکستان و آمریکا ، تعادل منافع اقتصادی منطقه ئی در افغانستان است که صلح را در افغانستان و منطقه ضمانت می‌کند ، طالبان به این واقیعت که همانا تعادل نسبی در منافع اقتصادی منطقه ئی است تن در داده‌اند و مناسبات سیاسی که توازن و تعادل منافع اقتصادی را برجسته سازند و ضمانت کنند ، پذیرفته‌اند و هم چنان طالبان پذیرفته‌اند تا با پلورالیزم سیاسی منطبق به قانون اساسی افغانستان کنار بیایند و فکر تک محوری را از سر بدر کنند و در پی حاکمیت تک محورانه نباشند.ACP1 Continue reading

ازمتن انکشافات سیاسی منطقه ، نگاهی به صلح در افغانستان

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقیKh. IM

بخش سوم

تاریخ انتشار : 24.10.2019

با وجود دلایل موجه برای صلح در افغانستان که در بخش اول و دوم این عنوان از آن‌ها تذکر به عمل آمد و باوجود اقدام عملی درشکل 9 دور مذاکرات بین هئیت امریکائی به رهبری زلمی خلیلزاد و هئیت طالبان به رهبری ملا برادر ، با تویتی از رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ به انقطاع و تعلیق آورده شد.

در 7.09.2019 رئیس جمهوری آقای ترامپ ملاقات های جداگانه با طالبان و رئیس جمهوری افغانستان آقای اشرف غنی را که قرار بود در کمپ دوید صورت گیرند ذریعۀ تویتی لغو اعلام کرد و بلافاصله دو روز بعد یعنی در 09.09.2019 مذاکرات با طالبان را و امضاء توافق نامۀ صلح را که بر اساس تلاش‌های 9 دور مذاکرات بین هئیت مذاکره کنندۀ ایالات متحدۀ آمریکا به رهبری زلمی خلیل زاد و هئیت طالبان در دوحه پایتخت قطر ترتیب شده بود به تعلیق در آورد و جهانیان که چشم براه امضاء موافقت نامۀ صلح بودند بیدون انتظاری با انقطاعی مواجه شدند .

توجیه این دو واقعۀ غیر منتظره همان انفجار 5 سپتامبر 2019 در کابل بود بود که در نتیجۀ آن یک افسر عالیرتبۀ امریکائی جان خود را از دست داد و رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ این انفجار را بر استمراریت خوشونت طالبان دلیل گرفت و از امضاء توافق نامۀ صلح با طالبان در این برهۀ از زمان امتناع ورزید . گرچه معاهدۀ یا توافقنامۀ صلح به امضاء نرسید اما هیچ‌گاه چنین استدلال نشد که ضرورت صلح در افغانستان منتفی است بلکه از طرف ادارات مسؤل امریکائی و جامعۀ جهانی شرط رسیدن به صلح را تغییر در رویکرد طالبان از خوشونت به طرف روحیۀ آشتی جویانه دانستند. Continue reading

ازمتن انکشافات سیاسی منطقه ، نگاهی به صلح در افغانستان.

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی

بخش دوم

تاریخ انتشار: 18.10.2019N.Gh

در آغاز بخش دوم ضروری و اهم به نظر می‌آید که عطفی بطور خیلی مختصر و خلاصه بر استراتیژی اعلان شده در 21.08.2017 از طرف رئیس جمهوری ایالات متحدۀ در مورد فغانستان ، داشته باشیم و بعد با در نظر داشت سوابق مشخص و تعیین کننده در بستر تحولات منطقه ئی و زوایای دید جهانی بر قضایای جاری در منطقه ، نگاه شفاف و روشنی را برصلح ، ثبات و امنیت در افغانستان ترسیم کرد .

1 ـ دست آورد حضور نیروهای امریکائی در افغانستان پیر.وزی واضح باید باشد.

2 ـ حمله بر دشمنان.

3 ـ شکست داعش.

4 ـ خورد کردن سازمان تروریستی القاعده.

5 ـ جلوگیری از ایستیلای مجدد  طالبان در افغانستان.

این پنج مورد فشرده و خلاصۀ استراتیژی رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ است که در تاریخ متذکره اعلام شد

به ظاهر چنان می نماید که در این استراتیژی جای برای صلح و آشتی و مصالحه نیست و ماشین جنگی آمریکا و نیرو های متحد تحت فرمان آمریکا تا ریشه‌کن ساختن دشمنان بخصوص دشمنانی که خطر جدی به امنیت و منافع آمریکا و متحدانش اند ، فعالانه در جنگ حضور دارند و تا آئنده های نا معلوم جنگ استمرار می یابد.PU. NA Continue reading

ازمتن انکشافات سیاسی منطقه ، نگاهی به صلح در افغانستان

 

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی

بخش اول

تاریخ انتشار: 16.10.2019JD

آنگاه که حرف و حدیث ها پس از 9 دور مذاکرات نفس گیر و تلاش‌های هئیت مذاکره کنندۀ امریکائی به رهبری زلمی خلیل زاد نمایندۀ و فرستادۀ وزارت خارجۀ آمریکا و طالبان در دوحه ، برین متمرکز بود که در ظرف ساعات آینده و یا هم یکی دوروز توافق نامۀ صلح بین ایالات متحدۀ آمریکا و طالبان با حضور برخی دپلوماتان ممالک ذینفع و ذی علاقه به صلح ،در افغانستان به امضاء می‌رسد ، آشفتگی های سیاسی در افغانستان که زادۀ زمان و دوران مذاکرات صلح دوحه بود برخی از سیاستمداران در وفق با شرایط جدید آمادگی می‌گرفتند و نفس‌های برخی از سیاست مدارانی که از آشفتگی بازار سیاست در افغانستان همیشه به فکر کامجوئی بودند و از همکاری و همسوئی پرزه جات مستعمل و پرت شدۀ تنظیم های جهادی که بازیگران اصلی سیاست و مقاومت و مبارزه در دوران حاکمیت نامشروع حزب دیموکراتیک خلق و در زمان تجاوز اتحاد جماهیر شوروی بودند، مشروعیت کسب کرده‌اند ، به شماره افتاده بود و نفس زنان شاید چشم‌هایشان به نتایج مذاکرات و توافق نامۀ صلح دوخته شده بودند ، نتایجی که با عدم آگاهی دقیق از مواد توافق نامۀ صلح ، چندان به میل و مزاق شان برابر نبود و بنابرین برای ابقاء و حضور مستمر در میدان سیاست بر طبل انتخابات می کوبیدند. Continue reading

مذاکرات و گفتمان صلح

تحلیلگر : عبدالبصیر صهیب صدیقی

تاریخ انتشار : 08.10.2019

 قابل توجۀ دوستداران تحلیل:Afg01

برخی از فاکت های خبری این مقال بر گرفته از مقالی است که معنون به (جنگ در افغانستان و رقابت های اقتصادی در منطقه ) در ویب سایت تحلیل در سال 2017 به نشر رسیده است و با در نظر داشت انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و فراز و فرود مذاکرات صلح مدیریت سایت تحلیل خواست تا ماهیت این مذاکرات صلح ا در عمق روابط خارجی ایالات متحدۀ امریکا و پاکستان نشان دهد.

تجزیه و تحلیل جنگ و شناخت عوامل جنگ در افغانستان به صورت دقیق ، راه را به صلح ، ثبات و امنیت هموار می‌کند و این مسلم است که رسیدن به صلح ، ثبات و امنیت در افغانستان بر شناخت منطقه و سیاست‌های منطقه ئی در رابطه با سیاست‌های جهانی ابتناء دارد پس نیاز مبرم است تا عوامل جنگ از ریشه شناخته شوند و تجزیه و تحلیل شوند و این مستلزم آن است تا سیاست‌های منطقه و جهان مورد دقت و مداقه قرار گیرند تا راه‌های رسیدن به صلح شفاف به نظر آیند، شناخت عوامل جنگ منوط و مربوط به شناخت سیاست‌های منطقه ئی در بستر سیاست‌های جهانی است . Continue reading