تغییرات آب و هوا

منبع : سعودی گزیت Saudi Gazette
مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی
تاریخ انتشار : 27.12.2019
w.ch

تغییرات آب و هوا در سال جاری 15 فاجعۀ به ارزش 1 ملیارد$ را سبب شده است.
حد اقل 15 حادثه با تغییر آب و هوا امسال ربط و بستگی دارند که خسارۀ ناشی از این حوادث بالغ بر 1 ملیارد $م شود.
7 موردحادثه از این دست به 10 بلیون $ بالغ می گرد. این خبر را برتش چارتی کریستن اید British charity Christian Aid روز جمعه اعلام کرد.
امسال دومین سال گرم در تاریخ اقلیمی به ثبت رسیده است و هریک از حوادث با تغییرات آب و هوا ربط و بستگی دارد.
گرمی هوا که نأشی از تغییرات آب و هوا است ، در گوشه گوشۀ جهان در سال 2019 حادثه بوجود آوده است ، از افریقای جنوبی تا امریکای شمالی، از استرالیا و آسیا تا اروپا، سیلاب ها ، توفان ها و آتش سوزی ها نتایج این تغییرات آب و هوا اند .
این نهاد انگلیسی با تهیۀ گذارش خود از ارقام رسمی ، تخمین های سازمان های غیر دولتی و امدادی ، مطالعات علمی و گذارش های رسانه ئی ، اعلام داشت که این آفت ها و بلا ها سبب شدند اند تا ملیون ها نفر در جهان آزار و اذیت شوند و حتی مرگ های فاجعه بار را سبب شود.
خسارت وارده از 7 مورد بالغ بر 10 بلیون دالر می رسد که معادل 9 بلیون ایرو می شود.
این ها مشمول سیلاب های اند که در شمال هند ویرانی های را ببار آوردند، طوفان لکیما Lekima در چین ، دورینHurricane Dorian در ایالات متحده ، سیلاب ها در چین سیلاب در میدوست Midwest و جنوب ایالات متحده ، سیل هگیبیس Hagibis در جاپان و آتش سوزی های وحشی در کالیفرنیا اند به ارزش 25 بلیون دالر خسارات را به ثبت رسانیده اند.
این نهاد بریتانائی گفت که «این ارقام کم محاسبه می شوند زیرا که اغلب آنها فقط زیان های بیمه شده گی را نشان میدهند و همیشه هزینه های مالی دیگر را مانند زیان های تولیدی و ضرر های بیمه نشده را در نظر ندارند».

کریستن اید British Charity Christian Aid گفت که اکثریت زیادمرگ و میر ها تنها نأشی از دو واقعه در هند و افریقای جنوبی بوده است که به این وصف شده اندکه « یک بازتاب از اینکه چگونه فقیر ترین مردم دنیا قیمت بلند و بالا را برای پی آمد های تغییر اقلیمی پرداخت می کنند.»
«برعکس ، هزینۀ مالی در کشور های ثروت مند بر بزرگترین رقم بالغ می‌شود ،جاپان و ایالات متحده از چهار حادثۀ با بزرگترین زیان مالی ، از سه حادثه صدمه دیده اند».

انتشار گاز های گلخانه ئی بار دیگر در سال 2019 پس از ثبت رکورد در 2018 ، افزایش می یابند به گونۀ که حوادث شدید اقلیمی احتمالا سیارۀ زمین را بیشتر گرم می کند ، طوریکه امسال همه جا محسوس بود.
این موارد شامل سایکلون ایدای Cyclone Idaiدر موزانبیک Mozambique، تایفون هگبیس Typhoon Hagibisدر چاپان ، یک موج گرمای ظبط شده در سرتاسر اروپا، آتش سوزی در کالیفرنیا ، و شرق استرالیا و سیلاب در ونیز Venice اند.
تهدید نأشی از تغییر اقلیمی در سال 2019 چنان شدت گرفت که که اندونیزیا یکی از سریعترین کشوردر جهت رشداقتصاد ی در جهان تصمیم گرفت که سرمایه اش را در جای محفوظ از خطر غرق شدن ، انتقال دهد.

کریستن اید Christian Aid گفت : « تا زمانیکه اقدامات فوری برای کاهش تولید گاز های گلخانه ئی صورت نگیرد ، نمای و منظر جهان طی 20 سال دیگر 0.5 درجۀ سانتی گراد را اضافه نشان خواهد داد و تا پایان قرن 2ـ3 درجۀ سانتیگراد حرارت زمین افزایش را نشان میدهد».

این نهاد افزود که : « آب و هوای زمین روبه گرمی تشدید خواهد شد و مردم در سراسر جهان قیمت آنرا پرداخت خواهند کرد. »

تغییرات آب و هوا در سال جاری 15 فاجعۀ به ارزش 1 ملیارد$ را سبب شده است.
حد اقل 15 حادثه با تغییر آب و هوا امسال ربط و بستگی دارند که خسارۀ ناشی از این حوادث بالغ بر 1 ملیارد $م شود.
7 موردحادثه از این دست به 10 بلیون $ بالغ می گرد. این خبر را برتش چارتی کریستن اید British charity Christian Aid روز جمعه اعلام کرد.
امسال دومین سال گرم در تاریخ اقلیمی به ثبت رسیده است و هریک از حوادث با تغییرات آب و هوا ربط و بستگی دارد.
گرمی هوا که نأشی از تغییرات آب و هوا است ، در گوشه گوشۀ جهان در سال 2019 حادثه بوجود آوده است ، از افریقای جنوبی تا امریکای شمالی، از استرالیا و آسیا تا اروپا، سیلاب ها ، توفان ها و آتش سوزی ها نتایج این تغییرات آب و هوا اند که این
این نهاد انگلیسی با تهیۀ گذارش خود از ارقام رسمی ، تخمین های سازمان های غیر دولتی و امدادی ، مطالعات علمی و گذارش های رسانه ئی ، اعلام داشت که این آفت ها و بلا ها سبب شدند اند تا ملیون ها نفر در جهان آزار و اذیت شوند و حتی مرگ های فاجعه بار را سبب شود.
خسارت وارده از 7 مورد بالغ بر 10 بلیون دالر می رسد که معادل 9 بلیون ایرو می شود.
این ها مشمول سیلاب های اند که در شمال هند ویرانی های را ببار آوردند، طوفان لکیما Lekima در چین ، دورینHurricane Dorian در ایالات متحده ، سیلاب ها در چین سیلاب در میدوست Midwest و جنوب ایالات متحده ، سیل هگیبیس Hagibis در جاپان و آتش سوزی های وحشی در کالیفرنیا اند به ارزش 25 بلیون دالر خسارات را به ثبت رسانیده اند.
این نهاد بریتانائی گفت که «این ارقام کم محاسبه می شوند زیرا که اغلب آنها فقط زیان های بیمه شده گی را نشان میدهند و همیشه هزینه های مالی دیگر را مانند زیان های تولیدی و ضرر های بیمه نشده را در نظر ندارند».

کریستن اید British Charity Christian Aid گفت که اکثریت زیادمرگ و میر ها تنها نأشی از دو واقعه در هند و افریقای جنوبی بوده است که به این وصف شده اندکه « یک بازتاب از اینکه چگونه فقیر ترین مردم دنیا قیمت بلند و بالا را برای پی آمد های تغییر اقلیمی پرداخت می کنند.»
«برعکس ، هزینۀ مالی در کشور های ثروت مند بر بزرگترین رقم بالغ می‌شود ،جاپان و ایالات متحده از چهار حادثۀ با بزرگترین زیان مالی ، از سه حادثه صدمه دیده اند».

انتشار گاز های گلخانه ئی بار دیگر در سال 2019 پس از ثبت رکورد در 2018 ، افزایش می یابند به گونۀ که حوادث شدید اقلیمی احتمالا سیارۀ زمین را بیشتر گرم می کند ، طوریکه امسال همه جا محسوس بود.
این موارد شامل سایکلون ایدای Cyclone Idaiدر موزانبیک Mozambique، تایفون هگبیس Typhoon Hagibisدر چاپان ، یک موج گرمای ظبط شده در سرتاسر اروپا، آتش سوزی در کالیفرنیا ، و شرق استرالیا و سیلاب در ونیز Venice اند.
تهدید نأشی از تغییر اقلیمی در سال 2019 چنان شدت گرفت که که اندونیزیا یکی از سریعترین کشوردر جهت رشداقتصاد ی در جهان تصمیم گرفت که سرمایه اش را در جای محفوظ از خطر غرق شدن ، انتقال دهد.

http://saudigazette.com.sa/article/585784/World/Europe/Climate-change-caused-15-disasters-costing-over-$1bn-this-year-Charity

کریستن اید Christian Aid گفت : « تا زمانیکه اقدامات فوری برای کاهش تولید گاز های گلخانه ئی صورت نگیرد ، نمای و منظر جهان طی 20 سال دیگر 0.5 درجۀ سانتی گراد را اضافه نشان خواهد داد و تا پایان قرن 2ـ3 درجۀ سانتیگراد حرارت زمین افزایش را نشان میدهد».

این نهاد افزود که : « آب و هوای زمین روبه گرمی تشدید خواهد شد و مردم در سراسر جهان قیمت آنرا پرداخت خواهند کرد. »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هفت + = 10

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>